DNA Oy:n osavuosikatsaus huhtikuu−kesäkuu 2013

19.07.2013

DNA:n liikevaihto ja käyttökate vakaina

Yhteenveto

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Huhti−kesäkuu 2013

 • Liikevaihto laski 4,2 prosenttia ja oli 183,5 miljoonaa euroa (191,5). Liikevaihdon kehittymiseen vaikuttivat yhdysliikenteen hintojen aleneminen ja päätelaitemyynnin hidastuminen.
 • Käyttökate laski 4,3 prosenttia 47,4 miljoonaan euroon (49,6). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta pysyi lähes samalla tasolla ja oli 25,8 prosenttia (25,9). Käyttökatteeseen vaikutti luottotappiokirjaukseen tehdyt lisäykset.
 • Liikevoitto laski 34,3 prosenttia 11,3 miljoonaan euroon (17,2). Liikevoitto oli 6,2 prosenttia liikevaihdosta (9,0). Liikevoitto laski alentuneen käyttökatteen ja lisääntyneiden poistojen vuoksi.
 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,1 prosenttia 2 426 000 liittymään (2 376 000).
  • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,7 euroa (20,2). ARPUn aleneminen johtui pääosin yhdysliikenteen hintojen alenemisesta.
  • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 14,6 prosenttia (13,5).
 • Kiinteän verkon liittymämäärä pieneni ja oli toisen vuosineljänneksen lopussa 1 011 000 liittymää (1 034 000). Alenema johtui kiinteiden puhelinliittymien vähenemisestä.

Tammi−kesäkuu 2013

 • Liikevaihto laski 2,3 prosenttia 369,5 miljoonaan euroon (378,1). Liikevaihtoon vaikutti yhdysliikenteen hintojen aleneminen.
 • Käyttökate kasvoi 7,9 prosenttia 95,1 miljoonaan euroon (88,2) eli 25,7 prosenttiin liikevaihdosta (23,3) toiminnan uudelleenjärjestelyiden tuoman operatiivisen tehostumisen vuoksi. Huolimatta luottotappiokirjaukseen tehdyistä lisäyksistä käyttökate kasvoi.
 • Liikevoitto laski 4,5 prosenttia 23,5 miljoonaan euroon (24,6). Liikevoitto oli 6,4 prosenttia liikevaihdosta (6,5). Liikevoiton kehitykseen vaikutti poistojen kasvu.
 • Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 2,1 prosenttia 2 426 000 liittymään (2 376 000).
  • Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,4 euroa (20,1).
  • Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 16,9 prosenttia (14,6).
 • Kiinteän verkon liittymäkanta (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) pieneni ja oli katsauskauden lopussa 1 011 000 liittymää (1 034 000). Alenema johtui kiinteiden puhelinliittymien vähenemisestä.

DNA:n vuoden 2013 näkymät muuttuneet

Liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan alenevan jonkin verran vuonna 2013. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän samalla hyvällä tasolla.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä koko vuoden 2013 liikevaihdon arvioitiin pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton hieman alenevan kasvavien poistojen vuoksi. Konsernin rahoitusaseman arvioitiin pysyvän samalla hyvällä tasolla.

 

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Milj. e

4-6/2013

4-6/2012

Muutos %

 

 

1-6/2013

 

 

1-6/2012

Muutos %

1-12/2012

Liikevaihto

183,5

191,5

-4,2 %

369,5

378,1

-2,3 %

769,2

Käyttökate

47,4

49,6

-4,3 %

95,1

88,2

7,9 %

190,8

- osuus liikevaihdosta, %

25,8 %

25,9 %

 

25,7 %

23,3 %

 

24,8 %

Poistot

36,1

32,4

 

71,7

63,6

 

134,6

Liikevoitto

11,3

17,2

-34,3 %

23,5

24,6

-4,5 %

56,2

- osuus liikevaihdosta, %

6,2 %

9,0 %

 

6,4 %

6,5 %

 

7,3

Tulos ennen veroja

10,7

14,9

 

21,5

20,7

 

48,3

Tilikauden tulos

7,9

11,8

 

15,8

16,1

 

36,1

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %*

5,8

8,8

 

6,0

6,3

 

7,2

Oman pääoman tuotto (ROE), %*

6,2

9,4

 

6,1

5,7

 

6,3

Investoinnit

34,2

36,6

 

56,2

60,1

 

136,3

Rahavirta investointien jälkeen**

1,9

21,6

 

14,8

12,7

 

33,6

Korollinen nettovelka, milj. e

285,8

276,7

 

285,8

276,7

 

257,7

Korollinen nettovelka/käyttökate

1,51

1,40

 

1,50

1,57

 

1,35

Nettovelkaantumisaste (gearing), %

56,1

54,4

 

56,1

54,4

 

48,8

Omavaraisuusaste, %

53,0

52,3

 

53,0

52,3

 

54,0

Henkilöstön määrä kauden lopussa

1 516

1 529

 

1 516

1 529

 

1 427

* liukuva 12 kk** sisältää yritysostot

 

* liukuva 12 kk
** sisältää yritysostotToimitusjohtajan katsaus

 

DNA:n liikevaihto ja käyttökate vakaina

Liiketoimintamme jatkui toisella vuosineljänneksellä vakaana.  Huhti−kesäkuun liikevaihto laski hieman, pääsyy liikevaihdon laskuun oli yhdysliikenteen hinnan merkittävä aleneminen vuoden 2012 lopussa. Käyttökate laski jonkin verran ylimääräisten luottotappiokirjausten vuoksi, mutta operatiivinen kannattavuutemme pysyi viime vuoden tasolla. Investoinnit laskivat hieman. Rahoitusasema pysyi hyvällä tasolla ja nettovelkaantumisaste kasvoi hieman. 

Suomen taloudellisen tilanteen heikkeneminen heijastuu haasteena myös toimialallemme ja lisää kuluttajien ja yritysten varovaisuutta. Uusien päätelaitteiden myynnin kasvu on rauhoittunut ja yritysasiakkaiden päätöksenteko uusien tuotteiden käyttöönoton osalta on hidastunut. 

 

Useita uusia palveluita

Uudistimme huhtikuussa kiinteän laajakaistan tuotevalikoimamme. Uusi Überkaista-tarjooma käsittää kolme nopeutta: 50 Mb/s, 100 Mb/s ja 350 Mb/s. Uudet laajakaistatuotteet on otettu markkinoilla hyvin vastaan.  Samanaikaisesti kiinteän laajakaistan tuotevalikoiman uudistamisen kanssa toimme markkinoille myös laajakaistaan pohjautuvan DNA WELHO Viihdytyskaista -palvelun, joka mahdollistaa televisio-ohjelmien tallentamisen ja katselun joustavasti eri päätelaitteilla sekä kotona että liikkeellä.  Palveluun sisältyvä DNA WELHO MatkaTV -sovellus mahdollistaa televisiokanavien etätallennuksen mobiililaitteilla.

Hyödynnämme innovaatioita omaa ydinliiketoimintaamme täydentäviksi ratkaisuiksi. Tavoitteenamme on luoda asiakkaillemme ainutlaatuisia käyttäjäkokemuksia yhdessä kumppaniemme kanssa ja toimia edelläkävijänä uusien innovaatioiden tuomisessa asiakkaillemme.

Tästä esimerkkinä on virtuaalinen Visa-maksukortti älypuhelimessa. Kesäkuussa solmimme irlantilaisen maksuteknologiayhtiö 3V Transaction Services Ltd:n kanssa yhteistyösopimuksen uudenlaisista maksupalveluista suomalaisille. DNA Täpäkkä eli virtuaalinen Visa-maksukortti tulee toimimaan älypuhelimissa ja verkossa.

Lisäksi sovimme Sanoma News -yhtiön kanssa yhteistyöstä digitaalisen sisällön ja tablettien paketoinnista, markkinoinnista ja jakelusta. Helsingin Sanomat ja iPad on saatavilla nyt samassa paketissa, joka tuli myyntiin kaikkiin DNA Kauppoihin kesäkuun lopussa.

Toimistoviestinnän palvelut kiinnostavat selvästi yrityksiä, samoin kuin liikkuvan työn ratkaisut. Julkishallinnon kilpailutuksissa olemme lisäksi saaneet useita voittoja. Muutoin yritysmarkkinaa vaivasi toisen vuosineljänneksen aikana passiivisuus ja taloustilanteen synnyttämä vähäinen investointihalukkuus.

 

4G-nopeudet jo 30 kaupungissa

Olemme laajentaneet matkaviestinverkkoja katsauskauden aikana yli tuhannella uudella tukiasemalla eri puolilla Suomea. Laajennuksista yli puolet tehtiin LTE-verkkoon. DNA:n 4G-tasoista nopeutta on käytettävissä nyt yli 220 paikkakunnalla Suomessa. Yli tuhannen tukiaseman 4G LTE ‐verkko ulottuu jo yli 30 kaupunkiin ja tavoittaa noin miljoona suomalaista.

Sovimme huhtikuussa Teracom Groupin kanssa antenniverkossa toimivan maksuTV-yhtiön, PlusTV:n, ostamisesta. Kaupan voimaantulo vaatii ennen toteutumistaan Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.
DNA:n oma antennitelevisioverkko tavoitti katsauskauden lopussa noin 85 prosenttia Suomen kotitalouksista ja tarjoaa monipuolisen DNA WELHO -maksutelevisiovalikoiman. DNA on ainoa teräväpiirtosisältöä tarjoava toimija antenniverkossa.

 

Riitta Tiuraniemi
toimitusjohtaja

 

DNA:n taloudellisen tiedon julkaisuajankohdat vuonna 2013:
25.10.2013 osavuosikatsaus tammi−syyskuu 2013

 

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemi, DNA Oy, puh. 044 044 1000, riitta.tiuraniemi@dna.fi
talousjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

Jakelu:
Keskeiset tiedotusvälineet
www.dna.fi
DNA:n osavuosikatsaus huhti−kesäkuu 2013