Kutsu Finda Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

20.06.2013

Ilmoittaudu yhtiökokoukseen tästä

Tietosuojaseloste

Finda Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään perjantaina 12. päivänä heinäkuuta 2013 klo 15.00 Raisiossa, Martinsalin auditoriossa, osoitteessa Eeronkuja 2.

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraava asia:

Päätetään hallituksen valtuuttamisesta päättämään yhtiön omistamien DNA Oy:n osakkeiden mahdollisesta myynnistä tai mahdollisesta ottamisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omistamien DNA Oy:n osakkeiden myynnistä parhain mahdollisin markkinaehdoin tai vaihtoehtoisesti DNA Oy:n osakkeiden hakemisesta julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä sekä listautumisen yhteydessä toteutettavasta osakkeiden myynnistä. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää edellä mainittujen järjestelyjen toteuttamisesta ja yksityiskohdista.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 2.7.2013 merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus Oy) pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön osakasluetteloon tilapäisesti viimeistään 9.7.2013 klo 10.00.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan 20.6.2013 klo 9.00 alkaen ja viimeistään 9.7.2013 ennen klo 10.00 yhtiön internet-sivuilla www.finda.fi tai sähköpostilla osoitteeseen seppo.haapasalo@finda.fi tai kirjallisesti osoitteella Finda Oy, PL 60, 21201 Raisio.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään lähettämään postitse yllä mainittuun osoitteeseen.

Ilmoituksen ja valtakirjan on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Kokoukseen ilmoittautuneiden luetteloiminen ja äänilippujen jako aloitetaan kokouspäivänä puolta tuntia ennen kokousta klo 14.30.

Helsingissä 13.6.2013

FINDA OY

Hallitus