Finda tutkii mahdollisuuksia DNA:n omistuspohjan laajentamiseen

20.06.2013

DNA:lla on ollut jo vuosia vakiintunut ja sitoutunut omistajakunta, joka yhdessä toimivan johdon kanssa on tukenut DNA:n edellytyksiä kannattavaan kasvuun. DNA:n hallituksen mielestä on luontevaa tarkastella myös omistuspohjaa osana yhtiön pitkän aikavälin kehittämistä.

Finda Oy ja DNA:n muut pääomistajat ja yhtiön hallitus tutkivat DNA:n omistuspohjan laajentamista. Uudeksi omistajaksi kartoitetaan pääomasijoittajaa. Rinnakkain pääomasijoittajan kartoituksen kanssa selvitetään myös DNA:n listautumisvaihtoehtoa. Hankkeen tavoitteena on saada yhtiöön lisärahoitusta ja uutta osaamista tukemaan liiketoiminnan kehittämistä ja kasvutavoitteiden saavuttamista.

Kesän aikana tarkentuu, jatkavatko DNA:n omistajat neuvotteluja pääomasijoittajan kanssa, eteneekö yhtiö listautumisaikeissa syksyllä vai säilyykö nykyinen omistus ennallaan.

DNA omistajat:

http://www.dna.fi/DNAOy/TietoaDNAsta/Omistajat/Sivut/Default.aspx

Lisätietoja:

Finda Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Leino puh. 044 0442523, jarmo.leino@dna.fi