DNA:n osavuosikatsaus tammi−maaliskuu 2013

29.04.2013

DNA:N ALKUVUOSI VAKAA

YHTEENVETO

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Tammi−maaliskuu 2013

• Liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla ja oli 186,0 miljoonaa euroa (186,6). Liikevaihdon kehittymiseen vaikutti yhdysliikenteen hintojen aleneminen.

• Käyttökate kasvoi merkittävästi eli 23,7 prosenttia 47,7 miljoonaan euroon (38,6). Käyttökatteen osuus liikevaihdosta kasvoi 25,7 prosenttiin (20,7). Käyttökatteen kasvuun vaikutti vuoden 2012 aikana tehdyn toiminnan uudelleenjärjestelyiden tuoma operatiivinen tehostuminen ja vastaavana aikana viime vuonna tehdyt uudelleenjärjestelyn varaukset (3,2 miljoonaa euroa).

• Liikevoitto kasvoi myös merkittävästi eli 64,9 prosenttia 12,2 miljoonaan euroon (7,4). Liikevoiton osuus liikevaihdosta kasvoi 6,6 prosenttiin (4,0). Liikevoitto kasvoi käyttökatteen noususta johtuen ja kasvaneista poistoista huolimatta.

• Matkaviestinliittymäkanta kasvoi 3,6 prosenttia 2 412 000 liittymään (2 329 000).

   o Matkaviestinnän liittymäkohtainen liikevaihto (ARPU) oli 18,2 euroa (20,0). ARPU:n aleneminen johtui pääosin terminointihintojen alenemisesta.
   o Matkaviestinliittymien vaihtuvuus (CHURN) oli 19,3 prosenttia (15,8).

• Kiinteän verkon liittymäkanta (puhe, laajakaista ja kaapelitelevisio) laski 7 000 liittymällä. Kiinteän verkon liittymämäärä oli katsauskauden lopussa 1 017 000 (1 024 000) liittymää.

DNA:n vuoden 2013 näkymät pysyvät ennallaan

Liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton hieman alenevan vuonna 2013 kasvavien poistojen vuoksi. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän samalla hyvällä tasolla.

 

Keskeiset tunnusluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

 

Milj. e 1-3/2013 1-3/2012    Muutos, %  2012
Liikevaihto 186,0 186,6 -0,3 % 769,2
Käyttökate 47,7 38,6 23,7 % 190,7
- osuus liikevaihdosta, % 25,7 20,7    24,8
Poistot 35,5 31,2   134,6
Liikevoitto 12,2 7,4   56,2
- osuus liikevaihdosta, % 6,6 4,0   7,3
Tulos ennen veroja 10,9 5,7   48,3
Tilikauden tulos 7,9 4,3   36,1
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %* 6,3 3,9   7,2
Oman pääoman tuotto (ROE), %* 6,2 3,0   6,3
Investoinnit 22,0 23,4   136,3
Rahavirta investointien jälkeen** 12,9 -8,9   33,6
Nettovelka, milj € 251,0 288,6   257,7
Nettovelka/käyttökate 1,31 1,87   1,35
Velkaantumisaste (gearing), % 50,1 58,1   48,8
Omavaraisuusaste, % 51,1 51,6   54,0
Henkilöstön määrä kauden lopussa 1468 1045   1427

* liukuva 12 kk

** sisältää yritysostot

 

Toimitusjohtajan katsaus

DNA aloitti vuoden vakaasti

DNA:n tammi−maaliskuun liikevaihto säilyi vertailukauden tasolla. Liikevaihtoon vaikutti yhdysliikenteen hinnan aleneminen vuoden 2012 lopusta lähtien. Käyttökate ja liikevoitto kasvoivat merkittävästi, mihin vaikutti vuoden 2012 aikana tehdyn toiminnan uudelleenjärjestelyiden tuoma operatiivinen tehostuminen ja vastaavana aikana viime vuonna tehdyt uudelleenjärjestelyn varaukset.

Investoinnit olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 22,0 miljoonaa euroa (23,4) eli 11,8 prosenttia liikevaihdosta (12,5). Rahoitusasema pysyi hyvällä tasolla ja velkaantumisaste laski.

Toimialan kilpailutilanne on koko alkuvuoden ollut haastava. Tämä näkyy matkaviestinliittymien ja taloyhtiölaajakaistapalvelujen myynnin yhä kireämpänä kilpailuna ja yritysliiketoiminnan palvelujen hintapaineina.

Näkemyksemme mukaan tietoliikennemarkkina kasvaa nousevien tietoliikennemäärien ja uusien käyttökohteiden vuoksi pitkällä aikavälillä. Jatkuva teknologinen kehitys älylaitteissa luo operaattorin ydinliiketoiminnan ympärille uudenlaisia innovaatioita.

Hyödynnämme kehittyviä innovaatioita omaa ydinliiketoimintaamme täydentäviksi ratkaisuiksi. Tavoitteenamme on luoda asiakkaillemme ainutlaatuisia käyttäjäkokemuksia yhdessä kumppaniemme kanssa ja toimia edelläkävijänä uusien innovaatioiden tuomisesta asiakkaillemme.

Kiinnostavia palveluita kumppaniyhteistyön avulla

DNA tuo markkinoille nopeiden yhteyksien lisäksi jatkuvasti uusia kiinnostavia palveluita kumppaniyhteistyön avulla. Asiakkaillemme lisäarvoa yhteistyössä kanssamme tuova innovatiivinen kumppaniyritys voi olla esimerkiksi kotimainen tai kansainvälinen start-up-yritys, jo toimintansa vakiinnuttanut keskisuuri tai suuri yhtiö.

Alkuvuonna BookIT ja DNA syvensivät kumppanuuttaan tuomalla yhdessä Nets Oy:n kanssa tarjolle mobiilimaksamiseen perustuvan data- ja puheprepaid-liittymien DNA Helppo Lataus -palvelun.

Lisäksi DNA Oy ja YIT Rakennus Oy sopivat DNA WELHO -televisio- ja laajakaistapalveluiden toimittamisesta YIT:n asuntokohteisiin. DNA ja YIT tiivistivät yhteistyötä myös toimitilahankkeiden liittämisessä DNA:n valokuituverkkoon.

Yrityspalveluita eri teknologiaympäristöihin

DNA täydensi tammikuussa yrityksille tarjoamiaan palveluita Microsoftin toimistoviestinnän tuotteilla. DNA tarjoaa nyt palvelut sekä Microsoft- että Google-ympäristöjä käyttäville yrityksille.

Vaikka yritysliiketoiminnassa matkaviestinliittymien ja kiinteiden laajakaistaliittymien kilpailutilanne kiristyi alkuvuonna, solmimme useita uusia yritysliiketoiminnan yhteistyösopimuksia. Sanoma Entertainment Finland Oy:öön kuuluva Nelonen Media siirtyi käyttämään Ruutu.fi-palvelussa DNA:n konesalipalveluita ja 20 gigan internet-yhteyttä.

DNA solmi sopimuksen myös Würth Oy:n kanssa. DNA toimittaa kiinteät datayhteydet, matkapuhelinliittymät, langattomat tiedonsiirtoyhteydet ja DNA Mobiilivaihteen Würthin kaikkiin toimipisteisiin Suomessa.

DNA:n 3G-yhteydet nopeimpia

Omnitelen tammikuussa 2013 tekemän mittauksen mukaan DNA:n verkko tarjoaa korkeimmat 3G-keskinopeudet. Omnitelen tekemä mittaus kattoi kolme suurinta operaattoria ja Suomen viisitoista suurinta kaupunkia. DNA:n nopeimmat yhteydet löytyivät Tampereella, Hämeenlinnassa ja Lahdessa.*

DNA investoi 3G- ja 4G-yhteyksiin ja nopeisiin laajakaistapalveluihin. Nopean 4G LTE -tekniikan tarve kasvaa ja investoinnit 4G-verkkoon jatkuvat.  Samoin investointimme laajakaista- ja televisioverkkoihin jatkuvat edelleen rakentaessamme DNA:n vahvoja verkkoja.

Riitta Tiuraniemi

toimitusjohtaja

 

*) Omnitele Oy, 3G-verkkojen tiedonsiirtonopeuksien vertailu 2/2013. Tutkimuksen tulokset ja operaattoreiden paremmuusjärjestys vaihtelevat paikkakohtaisesti. http://www2.dna.fi/nopeaverkko-3g

DNA:n taloudellisen tiedon julkaisuajankohdat vuonna 2013:
19.7.2013         osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013
25.10.2013       osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemi, DNA Oy, puh. 044 044 1000, riitta.tiuraniemi@dna.fi
talousjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi
DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi