DNA Oy:n tilinpäätöstiedote 1.1.−31.12.2012

08.02.2013

Liikevaihdon ja liiketuloksen kasvu jatkui

Suluissa olevat luvut viittaavat vastaavaan ajanjaksoon vuotta aiemmin, ellei toisin mainita.

Loka−joulukuu 2012

Tammi−joulukuu 2012

Liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia 769,2 miljoonaan euroon (727,5). Liikevaihtoa kasvattivat liittymäliikevaihdon kasvu ja päätelaitteiden myynti.

Vuoden 2013 näkymät

Liikevaihdon arvioidaan pysyvän samalla tasolla ja liikevoiton hieman alenevan vuonna 2013 kasvavien poistojen vuoksi. Konsernin rahoitusaseman arvioidaan pysyvän samalla hyvällä tasolla.

Keskeiset tunnusluvut

 Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Milj. e

10-12/2012

10-12/2011

Muutos %

 1-12/2012

 1-12/2011

Muutos %

Liikevaihto

 201,8

190,2

6,1 %

769,2

727,5

5,7 %

Käyttökate

49,6

46,5

6,8 %

190,7

188,4

1,2 %

- osuus liikevaihdosta, %

24,6 %

24,4 %

 

24,8 %

25,9 %

 

Poistot

37,7

33,2

 

134,6

137,6

 

Liikevoitto

11,9

13,2

-10,0 %

56,1

50,8

10,4 %

- osuus liikevaihdosta, %

5,9 %

7,0 %

 

7,3 %

7,0 %

 

Tulos ennen veroja

10,1

11,3

 

48,3

46,2

 

Tilikauden tulos

7,3

10,3

 

36,1

35,8

 

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), %*

6,1

6,9

 

7,2

6,6

 

Oman pääoman tuotto (ROE), %*

5,6

6,7

 

6,3

5,7

 

Investoinnit

43,0

49,5

 

136,3

119,5

 

Rahavirta investointien jälkeen**

11,9

-3,1

 

33,6

9,0

 

Nettovelka, milj. e

257,7 

153,2

 

257,7

153,2

 

Nettovelka/käyttökate

1,30 

0,82

 

1,35

0,81

 

Velkaantumisaste (gearing), %

48,7 

24,5

 

48,7

24,5

 

Omavaraisuusaste, %

54,1 

62,2

 

54,1

62,2

 

Henkilöstön määrä kauden lopussa

1 427

1 035

 

1 427

1 035

 

 

* liukuva 12 kk

** sisältää yritysostot


Toimitusjohtajan katsaus

DNA jatkoi vuonna 2012 kasvuaan: liikevaihto kasvoi 5,7 prosenttia 769,2 miljoonaan euroon. Liikevaihtoon vaikutti päätelaitemyynnin lisäksi myös liittymäliikevaihdon kasvu. Käyttökate nousi 190,7 miljoonaan euroon ja liikevoitto 56,1 miljoonaan euroon. Käyttökatteen myönteiseen kehittymiseen vaikuttivat erityisesti toiminnan uudelleenjärjestelyt ja alentuneet myynnin kulut. Liikevoitto kasvoi operatiivisen tehostumisen ja alentuneiden poistojen ansiosta.

Investoinnit olivat vuonna 2012 korkealla tasolla ja nousivat 136,3 miljoonaan euroon. DNA investoi merkittävästi 4G-verkkoihin ja nopeisiin laajakaistapalveluihin kasvattamatta velkaantumista. 

Asiakkaat ja houkuttelevat palvelut keskiössä

Kehitämme jatkuvasti toimintaamme asiakasrajapinnassa ja haluamme parantaa asiakastyytyväisyyttä edelleen. Liikkuvan laajakaistan ja maksutelevisiopalveluiden asiakkaat ovatkin tutkimuksen mukaan erityisen tyytyväisiä: syksyllä 2012 julkaistun kansainvälisen EPSI Rating -tutkimuksen mukaan DNA:n liikkuvan laajakaistan ja DNA WELHO -maksutelevision kuluttaja-asiakkaat olivat vuonna 2012 tyytyväisimpiä operaattoriinsa Suomessa. Palvelun laatu koetaan parhaaksi ja asiakkaan kokema arvo sekä asiakasuskollisuus ovat myös parhaimmalla tasolla. Lisäksi DNA WELHO -maksutelevision imago ja tuotelaatu olivat tutkimuksen mukaan ensimmäisellä sijalla.

Ostimme kesäkuun lopussa ulkoistuskumppaniltamme GoExcellentiltä asiakaspalvelukokonaisuuden, jonka nyt olemme organisoineet osaksi kuluttaja- ja yritysliiketoimintojamme. Lisäksi palkkaamme alkuvuoden 2013 aikana 40 uutta asiakaspalvelijaa DNA:n Taivalkosken asiakaspalveluun. Taivalkosken asiakaspalvelun kokonaishenkilömäärä nousee siten nykyisestä 45 henkilöstä 85 henkilöön.

Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä toimme myyntiin DNA Kauppoihin neljännen sukupolven iPad-tietokoneet. DNA on ainoa iPadeja myyvä operaattori Suomessa. Lisäksi julkistimme kumppaniyhteistyön matkapuhelinyhtiö Jollan kanssa. Yritysliiketoiminnassa sovimme myyntiyhteistyöstä Itä-Suomessa Marski Data Oy:n kanssa. Kasvatamme lisäksi alkuvuonna 2013 henkilöstöämme yritysasiakkaiden teknisen tuen tehtävissä.

Vahva 4G vastaa tietoliikenteen määrän kasvuun

Tietoliikenteen määrän kasvu näkyy DNA:n verkossa yli kaksinkertaistuneena mobiilidatan määränä vuoteen 2011 verrattuna. Samaan aikaan älypuhelinten ja tablettitietokoneiden suosio on nousussa. Nopean 4G LTE -tekniikan tarve kasvaa ja investointimme 4G-verkkoon jatkuvat. DNA:n 4G-tasoista nopeutta on käytettävissä nyt yli 200 paikkakunnalla Suomessa. 4G-nopeudet tavoittivat vuoden 2012 lopussa jo puolet suomalaisista, ja 3G-verkkomme viisi miljoona suomalaista.

DNA:n antennitelevisioverkko kattaa noin 85 prosenttia Suomen talouksista ja tarjoaa DNA WELHO

-maksutelevisiopalvelut antennitalouksiin myös teräväpiirtona ainoana Suomessa. Kaapelitelevisioverkossa tarjolla on yli 160 kanavaa. Investointimme laajakaista- ja televisioverkkojen nopeuteen, peittoon ja kapasiteettiin jatkuvat myös vuonna 2013. DNA tuo nopeiden yhteyksien lisäksi jatkuvasti uusia kiinnostavia palveluita kumppaniyhteistyön kautta.

Toimialamurros jatkuu

Kehitämme edelleen kustannuskilpailukykyämme toimintaympäristössä, joka vaatii käynnissä olevan toimialamurroksen vuoksi entistä nopeampaa reagointikykyä ja tehokkuutta. Näkemyksemme mukaan  tietoliikennemarkkina lähtee kasvuun nousevien tietoliikennemäärien ja uusien käyttökohteiden vuoksi pitkällä aikavälillä. Verkko- ja päätelaiteteknologiat kehittyvät yhä nopeammin ja mahdollistavat uutta kasvua perusliikenne- ja liittymäliiketoiminnassa sekä tuovat uusia tuote-, palvelu- ja liiketoimintainnovaatioita. Kuluttajaliiketoiminnan liikkuvan laajakaistan palveluiden kysynnän arvioidaan kasvavan myös vuonna 2013. Yritysliiketoiminnan kilpailu säilynee kireänä. Yritysmarkkinaa leimaa kuluttajistuminen ja kasvava tarve verkostoitumisen ja liikkuvan työn palveluille yritysverkkoratkaisuissa.

Riitta Tiuraniemi

toimitusjohtaja

 

DNA:n taloudellisen tiedon julkaisuajankohdat vuonna 2013:

21.3.2013         yhtiökokous

26.4.2013         osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2013

19.7.2013         osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

25.10.2013       osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013

Vuoden 2012 vuosikertomus julkaistaan viikolla 10.

Kaikki raportit julkaistaan internetissä http://annualreporting.dna.fi/ suomeksi ja englanniksi.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Riitta Tiuraniemi, DNA Oy, puh. 044 044 1000, riitta.tiuraniemi@dna.fi
talousjohtaja Timo Karppinen, DNA Oy, puh. 044 044 5007, timo.karppinen@dna.fi

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi